O Yuan Pro Ai

Motywacja stworzenia Yuan Pro Ai

Yuan Pro Ai został stworzony z naszej chęci wzmocnienia jednostek poprzez dostęp do odpowiedniego nauczania w celu rozwijania umiejętności potrzebnych do poruszania się w świecie inwestycji. Zauważyliśmy, że niektórzy ludzie muszą zdobyć edukację zanim zaczną inwestować. W przeciwnym razie mogą podejmować decyzje, które nie są zgodne z ich długoterminowymi celami.

Obszar

Wgląd w nasze główne cele

Jednym z naszych głównych celów w Yuan Pro Ai jest pomaganie jednostkom budować pewność siebie w podejściu do rynków inwestycyjnych. Łączymy ich z firmami edukacyjnymi zajmującymi się inwestycjami, które dostarczają niezbędnej wiedzy i pomocy. Yuan Pro Ai zobowiązuje się pomagać im podejmować świadome decyzje finansowe.

Obszar

Yuan Pro Ai: Dlaczego świadczymy bezpłatne usługi

Yuan Pro Ai zapewnia jednostkom bezpłatny dostęp do firm edukacyjnych, ponieważ zamierzamy demokratyzować dostęp do informacji inwestycyjnych. Dzięki temu Yuan Pro Ai wierzy, że więcej chętnych uczniów zostanie zachęconych do zdobycia umiejętności finansowych niezależnie od swojego poziomu dochodów i demografii.

Yuan Pro Ai: Nasza unikalna rola

Jedną z cech, która nas wyróżnia, jest nasze zaangażowanie w zapewnienie ścieżki nauki zamiast przekazywania wiedzy. Nie oferujemy usług edukacji inwestycyjnej, ale otwieramy świat odkryć dla naszych użytkowników.

Obszar

Nasze cele krótko- i długoterminowe

Naszym krótkoterminowym celem w Yuan Pro Ai jest utrzymanie otwartej ścieżki do firm edukacyjnych zajmujących się inwestycjami, zapewniając, że jednostki nie są ograniczone w zdobywaniu wiedzy inwestycyjnej. Chcemy, aby uczący się stali się zaznajomieni z istotnymi tematami inwestycyjnymi, takimi jak zarządzanie ryzykiem, alokacja ryzyka, dywersyfikacja portfela, itp.

Na dłuższą metę Yuan Pro Ai ma nadzieję odegrać rolę w tworzeniu świata uczenia się przez całe życie, który rozumie znaczenie ciągłego kształcenia. Mamy nadzieję, że uczący się z całego świata będą mieli dostęp do naszych usług, gdy podłączają się do sieci firm edukacyjnych zajmujących się inwestycjami.

Obszar
Trwa łączenie z firmą
Zastrzeżenie:
Okienko z ryzykiem - Komputer stacjonarny
Okno ryzyka - Tablet
Okno ryzyka na telefonie komórkowym